Voor wie

In het woonzorgcentrum De Bijster verblijven personen met dementie.
De diagnose dementie wordt gesteld als er sprake is van geheugenstoornissen,  zowel in het korte als in het lange termijn geheugen, van afasie (problemen met de taal),  apraxie (problemen met het praktisch handelen), en agnosie (problemen met het herkennen). Deze stoornissen veroorzaken een betekenisvolle beperking van het sociaal en beroepsmatig functioneren.

Tot op vandaag is dementie niet behandelbaar, voorlopig blijft de focus dus afgestemd op de zoektocht naar de beste zorg.

De meeste personen met dementie (65%) verblijven thuis. Afhankelijk van de draagkracht van de mantelzorgers kan deze thuiszorg zich handhaven doch omwille van de zwaarte van de zorg is in sommige gevallen is een opname in een voorziening onafwendbaar.

De Bijster kon ondertussen 35 jaar ervaring opbouwen in de zorg voor personen met dementie.