Onze dienstverlening

Om de kwaliteit van het leven, het wonen en de zorg van de bewoners te ondersteunen biedt woonzorgcentrum De Bijster de volgende zorgfuncties aan:

  • ondersteunende begeleiding van de bewoner en zijn familie
  • huishoudelijke verzorging: maaltijden, onderhoud, was …
  • persoonlijke verzorging: hulp bij wassen, kleden, in en uit het bed gaan, naar het toilet gaan …
  • verpleging, zoals toedienen van inspuitingen, wondverzorging …
  • activerende begeleiding: ergotherapie en kinesitherapie met als doel het zelfstandig functioneren van de bewoner te bevorderen, te herstellen of te handhaven.
  • behandeling of medische zorgverlening door de huisarts en opgevolgd door de coördinerende en raadgevende arts.
  • alle medewerkers zijn opgeleid om palliatieve zorg te verlenen.

Het is belangrijk te weten dat in woon- en zorgcentrum De Bijster geen acute en/of gespecialiseerde diagnosestelling en/of behandelingen worden uitgevoerd.

Woonzorgcentrum De Bijster reikt diverse vormen van ondersteunende dienstverlening aan, waar de bewoners vrij en flexibel gebruik van kunnen maken:

  • een cafetaria: de cafetaria van woonzorgcentrum De Bijster bevindt zich in de ontspanningszaal en is dagelijks geopend van 14.00 tot 17.00 uur. De organisatie en de bediening in de cafetaria gebeurt door vrijwillige medewerkers. Bewoners moeten er voor hun consumptie niet betalen, bezoekers wel.
  • een kapsalon: woonzorgcentrum De Bijster heeft een eigen kapsalon dat open is van dinsdag tot en met vrijdag, telkens van 8.00 tot 16.30 uur. Wekelijks wordt het kapsel van alle bewoners verzorgd. De kapperskosten zijn in de dagprijs begrepen.
  • een pedicure: de pedicure doet maandelijks haar ronde op de leefgroepen en in de huizen Beschermd Wonen Hestia en Iduna. De pedicure zorgt ervoor dat de voeten van de bewoners in goede conditie zijn en blijven.