Het woonzorgcentrum

Woonzorgcentrum De Bijster, een door de overheid erkend rust- en verzorgingstehuis uitsluitend voor personen met dementie, biedt aan zijn bewoners aangepaste woonst, professionele zorg en activiteiten op maat aan, en dit in een aangepaste, herkenbare, mooie, veilige en huiselijke omgeving. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de levensgeschiedenis en sociale context van de bewoner en zijn omgeving.

Dit gebeurt met groot respect voor hun persoonlijke keuzes, waardigheid en integriteit en met het oog op het behoud, het herstel of de verbetering van de levenskwaliteit van de bewoners.

WZC De Bijster is door de Vlaamse overheid erkend als een woonzorgcentrum met 113 woongelegenheden. Daarvan beschikken er 95 over een bijkomende erkenning als rust- en verzorgingstehuis. Dit wil zeggen dat De Bijster oudere personen met complexe zorgvragen mag huisvesten.