Stages in De Bijster

De Bijster engageert zich voor het opleidingstraject van studenten. Als stageverlenende voorziening richten we ons naar een breed gamma van opleidingen die hun aansluiting vinden in de zorg voor ouderen met dementie.

We werken hiervoor samen met diverse opleidingsinstituten in binnen- en buitenland.  Voor langlopende stages is er ook huisvesting voorzien.

Aanvragen voor stages kunt u richten aan kristine.gabriels(at)gza.be

Klik hier voor meer praktische info over stageplaatsen bij De Bijster.