Vrijwilligers

Sinds haar oprichting besteedt woonzorgcentrum De Bijster veel aandacht aan de inzet van vrijwilligers.

De vrijwilligerswerking heeft als doel extra aandacht te bieden aan de bewoner en hun familie. Dit als aanvulling op de zorg en begeleiding van de bewoner.

Hiervoor doen we een beroep op mensen die deze betrachting vrijwillig, op basis van solidariteit met personen met dementie, mee willen realiseren. De inzet van vrijwilligers is altijd een toegevoegde waarde. Dit komt de bewoners en hun familie ten goede en maakt van het vrijwilligerswerk een onmisbare schakel in het leven, wonen en de zorgverlening in woonzorgcentrum De Bijster en Beschermd Wonen.
     
Wens je meer informatie over vrijwilligerswerk binnen De Bijster? Neem dan contact op met woonzorgmanager Jules Van der Flaas, tel. 0477 445737
e-mail: jules.vanderflaas(at)gza.be