Bezoek

Woonzorgcentrum De Bijster kent geen bezoekuren.

Familie en vrienden van onze bewoners zijn op elk ogenblik van de dag welkom.